ZWROTY

W sklepie LaPomme.pl najważniejsze jest zadowolenie Klientów. Dlatego jeśli zakupione produkty nie spełniają Twoich oczekiwań  w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia możesz je zwrócić do sklepu. Po otrzymaniu towaru pieniądze zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o postępowanie według poniższych informacji:

1. Wypełnij formularz odstąpienia od umowy.

2. Odeślij zakupiony produkt na adres: Kwiatowa 25i, 05-126 Michałów Grabina, LAPOMME. 

3. Produkt odpowiednio zapakuj i zabezpiecz, aby nie uległ uszkodzeniu. Koszt wysyłki towaru pokrywa Kupujący.

W terminie 14 dni jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, zwrócimy koszty towaru na wskazany numer konta bankowego. Jeżeli produkt zwracany będzie uszkodzony,  przekażemy na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki. 

Aby wymienić zakupiony towar na inny, dokonaj zwrotu produktu na wyżej wymienionych zasadach. Następnie prosimy o złożenie na stronie www.lapomme.pl zamówienia towaru, który chcesz otrzymać oraz przesłanie informacji na adres e-mail:[email protected]. Skontaktujemy się w celu dalszego procesowania Twojego wniosku o wymianę towaru. 


REKLAMACJE

Przed odebraniem przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość na adres: [email protected].

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który pomoże nam w rozpatrzeniu późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować

2. Dołącz do produktu pisemne oświadczenie, w którym znajdować się będą szczegółowe informacje:

-  dotyczące reklamacji produktu,

-  formy rekompensaty, 

- adresu zwrotnego

-  numeru konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). 

Przesyłka jest realizowana na koszt Kupującego. W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy w formie mailowej lub telefonicznej o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Klienta koszty. Możliwości rozpatrzenia reklamacji nastąpić mogą poprzez:

  - naprawę reklamowanego produktu, 

- przesłanie nowego egzemplarza produktu,

- zwrot pieniędzy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy w formie wiadomości szczegółowe uzasadnienie dotyczące podjętej decyzji. W terminie 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

 W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 602 220 010. Udzielimy wszelkich wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.